Tåget har en nyckelroll i klimatomställningen

Allt fler svenskar föredrar tåget som resesätt. Med en större medvetenhet om klimatpåverkan och ambitiösa omställningsmål är valet av transportmedel något där många själva kan bidra till positiv förändring. MTRX har moderna, miljövänliga tåg anpassade för det svenska klimatet som drar mindre el än många andra tågmodeller på marknaden.

FLER VÄLJER TÅGET FÖR både fritids- och tjänsteresor. Smidigheten, komforten och möjligheten att kunna syssla med nöjen eller jobb är alla goda skäl till att välja resor på räls. En annan viktig anledning är hållbarhetsfrågan, där tåget är ytterst klimatsmart och är ett fantastiskt alternativ när det gäller längre resor. För den som vill bidra till omställning och samtidigt resa bekvämt är tåg det naturliga valet. MTRX har bland de mest miljövänliga tågen på svensk räls, med en lägre energiförbrukning än många andra tågmodeller. Ambitionen är att fortsatt ligga i framkant och driva på inom alla områden av sitt hållbarhetsarbete. MTRX slår ett tydligt slag för det klimatsmarta resandet i en tid när allt fler väljer att resa miljövänligt. – Samhällets största utmaning är omställningen till ett mer hållbart sätt att leva. Transporter är idag ett av de tre största utsläppsområdena. Det måste vi tillsammans göra något åt. Till år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp och målet är att utsläpp från inrikestransporter ska ha minskat med 70 procent inom åtta år. Målen är högt satta och ett av de bättre sätten att ställa om i sitt eget liv är att välja tåget, säger Filip Johansson, vd för MTRX.

EN TÅGRESA = EN 1,5 LITERS FLASKA BUBBELVATTEN Utsläpp och miljöpåverkan kan ibland vara svårt att förstå och sätta i sammanhang då det lätt blir tekniskt. Filip Johansson satte sig därför in i siffrorna och räknade på hur en resa mellan Sveriges två största städer – den huvudsakliga sträckan som MTRX kör – ser ut med tåget respektive bilen. –En fossildriven bil på en resa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut ungefär 100 kilo koldioxid. Våra tåg släpper ut mindre än två kilo koldioxid, det är en avsevärd skillnad. Tar vi även hänsyn till mängden resenärer på ett tåg respektive i en bil blir kontrasten ännu större. Du kan köra ca 40 meter med en fossildriven bil innan du släppt ut lika mycket som under en 45 mil lång fullsatt tågresa. Filip Johansson konstaterar också att en tågresa enkel väg mellan Stockholm och Göteborg fullsatt med resenärer påverkar klimatet lika lite som att tillverka en 1,5-liters flaska bubbelvatten.

PÅ VÄG MOT PARISAVTALET Som första passagerartågsbolag i Norden har MTRX fått sina hållbarhetsmål godkända enligt Science Based Targets initiative, som drivs av bland andra FN och WWF. Företaget förbinder sig därigenom att minska utsläpp i linje med Parisavtalet, det internationella klimatavtalet. – Vi ser absolut ett väldigt starkt engagemang i samhället i stort. Människor vill vara med och bidra till omställningen på alla möjliga sätt. Vissa saker kan vi som individer själva påverka positivt och där är transportmedel definitivt en viktig del. Många tycker precis som vi att tåget är attraktivt, och väljer nu tåget som det självklara alternativet när de ska resa någonstans. Mycket tyder på att ännu fler människor kommer föredra att välja tåget som transportsätt. Hållbarhetsaspekten är där ytterligare ett starkt argument för Sveriges resenärer där MTRX visar vägen för framtidens resebransch.