ALEXANDROV KLUM – Konsten visar vägen till en hållbar framtid​

Tillsammans vill de inspirera till en ny syn på hållbarhet. Konstnärsduon Mattias och Iris Alexandrov Klum vill, med sin konst, beröra till förändring och till ett mer medvetet sätt att närma sig naturen. Deras budskap är inte minst viktigt när livet så småningom normaliseras.

TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: ALEXANDROV KLUM

DE GÅR UNDER NAMNET Alexandrov Klum. Tillsammans skapar de konstupplevelser med syfte att inspirera till en hållbar syn på människa och miljö. Mattias A. Klum är en internationellt erkänd naturfotograf och filmare. Många med mig har följt hans karriär och beundrat hans starka bilder från hela världen. Hans fotografier har prytt National Geographic Magazine’s framsida inte mindre än 13 gånger. För fem år sedan tog hans liv en ny vändning då han träffade konstnären Iris Alexandrov. Paret gifte sig och tog varandras namn. Idag gör de allt tillsammans. Deras tidigare erfarenheter skiljer sig åt på många sätt men två saker hade de gemensamt när de träffades: fotografering och förmågan att vara närvarande i naturen. – För oss är naturen som en helig plats och vårt förhållande till den är nästan religiöst. När vi vistas i naturen blir vi mer balanserade och får en förståelse för att vi verkligen är en del av den. Något många säkert känner igen, säger Iris.

JAG TRÄFFAR DEM VIA SKYPE. De sitter i Spanien och jag i Stockholm. Trots avståndet kan jag känna värmen mellan dem. Att det är kärleken som fört dem samman är ingen hemlighet. Tvärtom. Den är en drivkraft mot förändring och nya upptäckter. Bägge har en förmåga att berätta historier genom sina olika uttrycksätt. Det som skiljer dem åt är att Mattias bildtradition är dokumentär medan Iris är mer konceptuellt och multidimensionell. Med sina olika infallsvinklar skapar de nu något helt unikt. Fotografier, film och ljud bildar tillsammans storskaliga installationer och bjuder på multimediala upplevelser. Deras konst går att finna på såväl offentliga platser som hos företag och privata samlare. De pryder barväggar, flygplatser och skolor. – Vi vill beröra brett. Klimatet förändras och ekosystem destabiliseras och vi står inför stora globala utmaningar. Här har konsten och berättandet en viktig funktion att fylla, säger Mattias.

DAGLIGEN BOMBARDERAS VI med information om det kritiska läget för vår miljö. Mattias menar att alla rapporter får många att tappa orken, att det kan kännas lönlöst och svårt att se sin roll i det som sker. – Vi har bokstavligen nått botten och då gäller det att få energi att ta oss upp och se möjligheterna. Det krävs att vi alla engagerar oss för miljön men för att orka det behöver vi ibland näring från det som finns bortom vetenskapen. Iris håller med och menar att konsten har möjlighet att vara mer mångfacetterad, såväl omfamnande som icke dömande. Det är lätt att slå ifrån sig all negativ information medan en insikt som kommer inifrån kan göra verklig skillnad. – Konsten kan skapa en koppling till det ursprungliga och naturliga. Det som berör oss på djupet kan därigenom öppna upp för engagemang i viktiga frågor.

KONSTNÄRSDUON ALEXANDROV KLUMtror på en förändring som innebär att vi blir mer medvetna och har trots omvärldsläget en positiv syn på framtiden. De menar att vi står inför en ett nödvändigt livsstilsskifte. Nu har Coronan dessutom fått många av oss att fundera över och omvärdera vad som verkligen är viktigt i livet. Pandemin har fått oss att stanna upp och vara här och nu. – Covid-19 är en läskig faktura från naturen. Effekten är hemsk men förhoppningsvis blir vi klokare. Det här är ett enastående tillfälle att ändra kurs, säger Mattias.

NÅGOT SOM KOMMER ATT
förändras är vår syn på resande. När turismen och yrkesresandet återhämtar sig är det avgörande att det sker på ett mer ansvarsfullt och hållbart sätt. Nu finns det, tack vare tekniska innovationer, möjlighet att ta hänsyn till såväl planetens välmående som människors behov. Allt är inte beroende av att vi fysiskt förflyttar oss, något stora delar av mänskligheten upplevt under Coronapandemin. Att komma ut i naturen har varit en räddning för många under pandemin. Vi har lärt oss att ”resa” kring husknuten, att gå ut i skogen och uppleva allt som den har att erbjuda. Alexandrov Klum tar skogspromenaden ett steg längre. För de två bildberättarna, som är vana att vistas dagar i sträck i naturen har närvaro blivit ett centralt begrepp. – Det handlar om långsamhet, om att stanna upp på samma plats. Sitter du tillräckligt länge, tar in synintryck, ljud och dofter så infinner sig en känsla av att du är en del av naturen, säger Mattias.

IRIS HÅLLER MED MATTIAS och när vi avslutar vårt samtal är det med följande hoppingivande ord: – Det finns så mycket ljus och skönhet att hämta i vår omgivning. Livet är vackert och det gäller att hitta skönhet i det lilla, i vardagen.

ALEXANDROV KLUM

Under 2021 är flera konst- och upplevelseprojekt inplanerade bland annat i Sverige, Storbritannien och Spanien. De kommer finnas tillgängliga för allmänheten men är inte officiella än. Något att se fram emot.