”Vad vore världen utan vårt kulturarv?”

GUNNAR ARDELIUS, GENERALSEKRETERARE SVERIGES MUSEER

En dag på museum är en dag fylld av upplevelser. Spännande utställningar ger oss nya insikter som är betydelsefulla både för oss som individer och för samhället. Dessutom är det kul. Att gå på museum är ett lika lärorikt som roligt sätt att umgås på

TEXT: INGELA ENGBLOM

KONSTVERK, FORNFYND, LEKSAKER... Det ena museet är inte det andra likt. Historia möter nutid och främmande kulturer det lokala samhället. Gunnar Ardelius är generalsekreterare för Sveriges Museer som är en ideell branschorganisation för hela museisektorn. – Förbundet består av en heterogen skara medlemmar. Det som förenar dem är att de förvaltar vårt kulturarv och förmedlar det till allmänheten, berättar han.

IDAG ÄR CIRKA 240 MUSEER anslutna till Sveriges Muséer. De kan vara stora och små, offentliga eller privata och de kan ligga i storstan eller på landet. – Mångfald är vår styrka, liksom den geografiska spridningen. Landets muséer är otroligt uppskattade och välbesökta. Det är en fritidssysselsättning som vi ofta gör tillsammans med andra, över generationsgränserna. Det är lika lärorikt som kul, säger Gunnar Ardelius.

SAMMANTAGET HAR LANDETS MUSÉER runt 30 miljoner besökare om året vilket är betydligt fler än antalet personer som går på idrottsevenemang och bio. Efter pandemin har antal besök nästan återgått till samma nivå som före nedstängningarna. Nio av tio har kommit tillbaka, och det har gått snabbt. Kanske beror det på den tillit som vi känner för Sveriges museiverksamheter. Enligt en rapport från det oberoende undersökningsinstitutet SOM är muséerna den samhällsaktör som vi har allra högst förtroende för. – Det är inte så konstigt eftersom utställningarna bygger på forskning och verifierade fakta. I en tid då vi inte vet vilken information vi kan lita på har muséerna fått en särställning i samhället. Dels är de oberoende och dels är de väldigt duktiga på att förmedla kunskap om gemensamma frågor som berör oss.

GUNNAR ARDELIUS TILLTRÄDDE tjänsten som generalsekreterare första augusti 2022. I grunden är han författare. Han har bland annat skrivit den Augustnominerade ungdomsboken ”Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket”. Han har även varit ordförande för Författarförbundet. Det var hans intresse för kultur och kulturarv som förde honom till Sveriges Museer. För att lära känna medlemmarna har han under hösten rest runt i landet och besökt ett stort antal muséer, från Jokkmokk i norr till Karlskrona i söder. Även om de flesta och största muséerna ligger i storstäderna är övriga landet fyllt av fantastiska muséer. – När jag reser till en ny plats, i Sverige eller utomlands, försöker jag alltid besöka de lokala muséerna. Det förstärker upplevelsen av resmålet. Muséer ger färg till hela resan och besöket blir ett minne som lever kvar länge.

ATT GÅ PÅ MUSEUM, menar han, är ett lärorikt och trevlig sätt att umgås på. Det ger en helhetsupplevelse. Fantastiska utställningar i vacker miljö, en välsmakande fika eller lunch och lite shopping i museibutiken. – Ofta bjuder ett museibesök på överraskningar och aha-upplevelser. Utställningarna berättar viktiga historier på ett intressant sätt. När du går därifrån har du något nytt att fundera över och att diskutera med ditt sällskap. Kanske har du fått en annorlunda syn på dig själv genom ett nytt perspektiv och sammanhang.

DE STATLIGA MUSÉERNA har i uppdrag att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. De ska också vara en länk mellan det förflutna och nutiden. – En historisk utställning kan ge en stark närvarokänsla i nuet och öka förståelsen för vår samtid. Det är en hisnande känsla när det händer, säger Gunnar Ardelius. Museerna är också viktiga samhällsaktörer och förbundet är aktivt i en rad sammanhang. Bland annat vill de visa på museernas relevans genom att vara en samlad röst mot beslutsfattare. – Vi har ett finger med i spelet lite överallt. Vi är delaktiga i olika delar i samhället och har flera internationella samarbeten. Just nu har vi, till exempel, ett utbyte med Ukraina.


Gunnar Ardelius, är en svensk författare, översättare och generalsekreterare på Sveriges Museer.

Vilka utmaningar står ni inför? – Precis som resten av samhället drabbas muséerna av hög inflation, höjda elkostnader och räntor. Det positiva är att viljan att gå på museum är stor och att besökarantalet ökar.


Vad ser som du som din främsta uppgift? – Det viktigaste är att lyfta intresset för museer i stort. Sverige är ett kulturarvsland och det vill jag värna. Jag hoppas kunna bidra till utvecklingen av museisektorn och visa på dess samhällsnytta.

Vad tycker du är det bästa med museer? – Det är fantastiskt att någonting som är kunskapsbaserat kan vara så roligt. Det börjar redan med de minsta. Muséerna satsar stort på barn och ungdomar. Genom interaktiva utställningar och olika aktiviteter lockar de till nyfikenhet och kreativitet. Det finns muséer i Sverige som tilltalar alla åldrar och intressen. Tänk vad världen skulle vara platt utan ett gemensamt kulturarv.

5 TIPS PÅ NÅGRA KÄNDA OCH MINDRE KÄNDA MUSÉER

Marinmuseum Karlskrona är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag. Örlogsstaden Karlskrona finns med på Unescos lista över världsarv. Foto: Marinmuseum, SMTM
Gotlands Museum visar Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv. Består av Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Foto: Anna Sundström
Göteborgs konstmuseum – ett av norra Europas främsta museer för bildkonst och Sveriges tredje största sett till antal verk. Samlingen omfattar konst från 1400-tal till nutid med tyngdpunkt på Norden.MÅLNINGEN OLIVSKOG, SAINT-RÉMY (1889) AV VINCENT VAN GOGH ingår i en serie av 15 verk med motivet olivlundar som van Gogh målade då han vistades i Saint-Rémy-de-Provence. Under åren 2019-2022 har målningen ingått i ett unikt internationellt forsknings- och utställningsprojekt där samtliga målningar i van Goghs serie av olivlundar har analyserats på djupet. Se den unika utställningen på Göteborgs konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou
Ájtte i Jokkmokk är huvudmuseum för den samiska kulturen – i dåtid och nutid . Ájtte berättar om människan i sin miljö och om fjällregionens natur ur ett ekologiskt helhetsperspektiv. Foto: Jan Gustavsson
Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm – ett konstnärs-museum vackert beläget i Bellevueparken i Vasastaden. Flera hundra verk av en av Sveriges mest kända skulptörer visas i hans ateljé från 1919. Missa inte trädgården. Foto: Carl Eldhs Ateljémuseum