DET NYA NORMALA HÅLLBART RESANDE

Hur kommer Covid-19 att förändra vårt sätt att resa? Den frågan är det många som ställer sig och än är det för tidigt att svara på den. En förhoppning är att branschen, när den väl åter- hämtar sig, gör det på ett grönare och mer hållbart sätt.

TEXT: INGELA ENGBLOM

UNWTO, FN:S ORGAN för världsturism, har satt upp en vision med riktlinjer för att starta upp turismen på ett ansvarsfullt sätt efter pandemin. Målet är att den globala besöksnäringen ska blir både starkare och mer hållbar. Den ska ta hänsyns till planetens välmående men även till människors behov. ”Hållbarhet får inte längre vara en nisch inom turismen utan måste bli det nya normala. Det ligger i våra händer att göra Covid-19 till en vändpunkt för att omvandla turismen”, säger Zurav Poplikashvili, UNWTO:s generalsekreterare, i rapporten.

TURISMEN ÄR EN AV VÄRLDENS största ekonomier. Den bidrar till tillväxt, arbetstillfällen och ökad förståelse mellan människor. Under det senaste halvåret har branschen i princip stått still. Pandemin har dock inte raderat vår längtan efter att resa. Turismen kommer att komma tillbaka
– men frågan är hur?
Har vi lärt oss någonting under den här perioden? Har vi fått insikter som består? Kan vi tänka oss att resa mer hållbart i en post-Corona-tid?

VI HAR LÄRT OSS ATT RESA LOKALT och om man ska tro alla inlägg på Instagram har vi uppskattat sommarens ”svemesterupplevelser”. Social distansering är ett annat beteende som kanske kommer att leva vidare. Det skulle i så fall kunna leda till att vi även i framtiden undviker platser som tidigare lidit av massturism. Att komma ut i naturen har varit en räddning för många under pandemin. Det kan vara en trend som består liksom att ta det lite lugnare. Att inte stressa runt mellan olika resmål är bra för själen men också för miljön.

TURISMEN UTMÅLAS OFTA som en syndabock. Koldioxid-utsläpp, urholkning av kulturer och slitage av historiska miljöer. Men vi får inte glömma allt det positiva den bidrar med. Förutom arbetstillfällen kan intäkter från turismen gå till att stärka lokalbefolkningar och bidra till att rädda utrotningshotade arter. Under pandemin har det blivit tydligt hur turismen i normala fall skyddar Afrikas djur från tjuv-skytte. Nu när branschen succesivt börjar starta upp igen har vi chansen att börja resa på ett nytt och mer ansvarsfullt sätt. Hållbarhet kan bli det nya normala.

ATT TÄNKA PÅ FÖR ETT MER HÅLLBART RESANDE:

 – Fundera på hur långt du måste åka på semestern. Det finns mycket att upptäcka närmre än du tror. 

 – Välj gärna mindre orter och undvik de stora turistresmålen.

 – Gynna den lokala ekonomin.
Välj hotell som inte ingår i de stora internationella kedjorna. Ät på lokala restauranger och shoppa så att befolkningen på orten gynnas.

 – Var nyfiken och visa respekt.

 – Ta hänsyn till miljö och natur på plats. Åk kollektivt, cykla eller gå. Ta hand om avfall på ett ansvarsfullt sätt och slösa inte med el och vatten.

 – Köp inte koraller, elfenben, fågelägg eller annat som kan vara en produkt från tjuvjakt. 

 – Undvik utflykter som innebär utnyttjande av djur.

DEFINITION ”HÅLLBAR TURISM” (TILLVÄXTVERKET)

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besöka-rens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.